SÅ HÄR TAR DU TRÄCKPROV

Kod 101, gäller även uppföljning av kemisk avmaskningseffekt (kod 104) och effekten av stöttande Equus Mundi (kod 105)

Trä en plastpåse på handen. Plocka upp två färska träckbollar, tryck ut luften och förslut påsen. En påse till varje häst. Märk varje påse tydligt med hästens namn.


Kod 103 (som även visar förekomst av bandmask) 

Trä en plastpåse på handen. Plocka en träckboll ur tre olika högar under två dagar. En påse till varje häst. Märk varje påse tydligt med hästens namn.

FÖLJESEDEL

Skriv gärna ut denna Följesedel Om du saknar skrivare vänligen skriv tydligt ned samtliga uppgifter nedan och bifoga tillsammans med proverna.

 • Ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress dit vi kan skicka svarsprotokollet.
 • Hästens namn, ras och ålder.
 • Skriv nummer på provpåsen. Hästens namn samt nummer ska överensstämma med följesedelns.
 • Vilken undersökning Träckprov Häst, ni vill ha utförd för respektive häst.
 • Vilken dag du tog provet.
 • Vilket betalningssätt du använt/önskar. VIKTIGT för snabb och smidig administration av analyssvar.
 • När hästen avmaskades senast och med vilket preparat.
 • Andra uppgifter som du tycker att laboratoriet bör känna till, till exempel eventuella symtom på parasiter.

PORTO

Häst och husdjurslabbet bekostar porto enligt följande:

1-2 hästar: 30:-

3-4 hästar 40:-

5-8 hästar 60:-

9-12 hästar 90:-

13-20 hästar 120:-

21 hästar eller fler 140:-

HUR BETALAR JAG?

Räkna bort portot från den totala analyskostnaden innan du betalar.

 • PÅ PLATS Det går bra att både lämna in prover och betala direkt på Laboratoriet i Hästveda.
 • FÖRSKOTTSBETALNING till bankgiro 626-8528 (förstagångskunder ombeds använda detta betalningssätt) Kom ihåg att dra av portokostnaden.
 • FAKTURA Administrationsavgift på 49:- tillkommer vid detta val.
 • SWISH 123 302 41 06 Ange namn och adress. Kom ihåg att dra av portokostnaden. Analyssvar erhålles när betalningen registrerats.

Vid efterkrav tillkommer påminnelseavgift, 60:-

Alla obetalda fakturor lämnas till inkasso. Vi samarbetar med Inkassogram.

SKICKA FÖR ANALYS

Då posten ändrat på hur ofta posten delas ut vill vi gärna att ni skickar in era prover senast onsdag så att de inte riskerar att bli liggande över helgen. Vi vill gärna värna om miljön och försöker dra ned på materialförbrukning och transporter. Använd gärna emballage som du redan har hemma så sparar vi både tid och miljö.

ADRESS

Häst&HusdjursLabbet

Hästveda 2482

282 76 Hästveda

PROVSVAR

Svarsprotokollet mailas oftast ut dagen efter att träckproverna anlänt till laboratoriet. Under högsäsong kan svaret ta någon dag extra. Har inte svaret kommit efter 3 dagar går det bra att höra av sig till oss, då det ibland förekommer att prover försenats i posthanteringen. 

Har odling begärts kommer provsvaret efter 2-3 veckor.

HÖGT EPG-TAL, PARASITTRYCK 

Inom den alternativa medicinen definieras ofta hälsa som det tillstånd då kroppen själv klarar av att ta hand om de påfrestningar den utsätts för tex dåligt/felaktigt foder, stress med mera.  Hästar som av olika anledningar har ett påverkat immunsystem får lättare parasiter. När provsvaret visar hög förekomst av parasiter kan det behövas flera åtgärder för att komma tillrätta med det. 

En översyn av hagarna Betesplan och övriga förhållanden som miljö, flockkamrater, rörelse och utevistelse är viktigt. Sist men inte minst ägarens beteende och sinnesstämmning vid hantering av hästen en viktig del i hästens hälsostatus.

Kontakta oss gärna för mer information och rådgivning Kontakt

Dela den här sidan