Håranalys - Hälsokontroll av Häst & andra djur

Att hälsokontrollera sina djur med frekvensanalys är ett mycket effektivt sätt att få svar på om det finns en obalans i kroppen och vad som i sådana fall behövs för att återställa hälsan. 

Djurets/människans hår och foto har en unik signatur som kan avläsas.

När analysen slutförts visar det behovet djuret har för att återfå god hälsa och 
vad problemet består av, behandlingen kan därmed börja. 

Så här gör du

1. Ta ett hårprov från manen, klipp 10-15 strån och lägg i en påse. Gör inga knutar på håret.

2. Skriv Ditt namn, adress, telefonnummer och mailadress samt hästens/hundens/kattens/människans namn, ras, kön samt födelsedatum och födelseår. Ange vilken analys du önskar genom att ange kod för analysen

Lägg hår och följesedel i ett kuvert och skicka till oss.

Skicka ett nytaget foto på djuret/människa som sms till 0732-132524. Skriv namn på individ samt ägares namn.

3. När analysen är gjord blir du uppringd för att diskutera resultatet. Ha då gärna papper och penna tillhands. Du väljer nu hur du vill gå vidare.

4. Efter ca 1 månad efter avslutad behandling bör ny analys göras, där vi utläser hur individen svarat på behandlingen och vi ser då även om en eventuell vidare behandling krävs.


Hur lång tid behövs?

Svaret är: Den tid som krävs.

Olika djur/ människor har olika förmåga att läka sig, har utvecklat olika mycket symtom eller har olika svåra problem. 
Uppföljning  rekommenderas tills djuret indikerar att läkningen är slutförd.  


Att tänka på under behandlingen

- Var noga med att följa givna behandlingsinstruktioner för bästa resultat.
- Skicka nytt hårprov i angiven tid.
- Reagerar hästen efter några dagars behandling så är det helt i sin ordning, då det är en naturlig del i den utrensning/läkningsprocess som pågår.Vissa hästar reagerar mer än andra på behandling, precis som vi människor. Uppstår osäkerhet eller frågor är det bra att höra av sig till oss Kontakt

Pris

Kod 500. Totalanalys ,Håranalys 2900:- inkl. moms för häst/hund/katt/människa.

Ingår sammanfattning av analysresultat på mail samt 30 min genomgång av analysresultat. Uppföljande analys inom 4 månader 2400 kr.


Kod 501 Mineraler, vitaminer & aminosysror  Pris 1500 kr.  Vid analys får man inget spcifikt värde utan analysen visar om hästen, hunden, katte eller människans upptag av mineraler, vitaminer och aminosyrer är i balans eller individen har brist eller ett överskott.

Analysen mäter:

Mineraler och spårämnen: kalcium, koppar, krom, zink, jod, järn, Boron, Sulfat, kalium, Molybden, Selen, Mangan, Fluorine, Vanadium, Silica, Lithium

Vitaminer: Biotin, B1, B2, B3, B5, B6, B12, Folate, A, C, D, E, K

Aminosyror: Histidine, Proline, Taurine, Cysteine, Isoleucine, Glycine, Tryptophan, Arginine, Threonine, Leucine, Alanine, Glutamine, Tyrosine, Methionine, Serine, Valine, Phenylalanine, Aspartic acid, Aspargine, Lysine, Ortnithine, Glutamic acid

Kod 502 ange område på följesedeln. Analys av specifikt område tex förekomst av mikroorganismer, hormonbalans, njurar etc  1400 kr inkl moms. 

Kod 503 Analyspaket förekomst av mikroorganismer samt eventuella obalanser i hormonsystemet. Passar uppföljning av fånghästar. 1900 kr inkl moms

Kod 504 Nyhet  Vi utökar nu vårt analyspaket med ett som heter Vad stressar/belastar kroppen. Det kan vara obalanser i ogan, känslor, mikroorganismer, inflammation, 2100 kr inkl moms

Tillkommer 400 kr vid rekommendation av tillkott samt matchning av preparat. Vid de fall som behöver fördjupning tillkommer debitering per 30 min a´ 450 kr.

Inledande konsultation gällande analyser, parasiter, träckprov, frekvensanalys, betesplanering, hälsa, symtom kostar 500 kr 30 minuter samt 950 kr för 60 minuter. 

Frågor gällande Equus Mundi 10 minuter, gratis

 Akut hjälp  bokar vi in till ordinarie pris om det finns tid. Behöver vi organisera om tillkommer 500 kr mellan klockan 9-17. Efter klockan 18 tillkommer 1000 kr till övrig kostnad.

 Analys och behandling ersätter inte veterinärvård

Kundberättelse

Den här vita ponnyn drabbades under sommaren 2018 av pälsavfall kring ögonen och på mulen. Ägaren trodde först att den skarpa solen och hettan var orsaken. Vidtagna åtgärder hjälpte dock inte utan pälsavfallet och klådan eskalerade. 

Häst och Husdjurslabbet fick då uppdraget att göra en frekvensanalys, vilken visade en helt annan bakomliggande orsak till ponnyns symtom.

Behandling påbörjades utifrån resultatet och fick positiv effekt ganska omgående. Första veckan hade pälsavfallet upphört. Andra veckan hade den ilskna rodnaden i huden lagt sig. Vecka tre började pälsen växa tillbaka. 

Det glädjer oss att ponnyn nu mår bra igen!

Dela den här sidan