Dela den här sidan

Frekvensanalys/ Håranalys


Att förebygga ohälsa/obalans är det allra bästa och det blir fler och fler som väljer att göra en årlig chech-up. Har individen utvecklat symtom eller dragit på sig en infektion är en frekvensanalys ett mycket effektivt sätt att få svar på om det finns en obalans i kroppen och vad som i sådana fall behövs för att återställa hälsan.

Individens hår och foto har en unik signatur som kan avläsas.

När analysen slutförts visar det behovet djuret har för att återfå god hälsa och
vad problemet består av, behandlingen kan därmed börja.ANALYSER


Kod 500. Totalanalys 2900:- inkl. moms för häst/hund/katt/människa.

Analysen mäter obalanser i : kroppssystem, organ, neurotransmittorer, foder/matsmältning, hormonsystem & hormoner, infektioner (svamp, mögel, bakterier, virus, parasiter), vitaminer, mineraler & aminosyror, kotor, meridianer samt vad stom stressar kroppen mest just nu

Ingår sammanfattning av analysresultat på mail samt 30 min genomgång av analysresultat. Uppföljande analys inom 4 månader 2400 kr.


Kod 501 Mineraler, vitaminer & aminosysror Pris 1500 kr. Vid analys får man inget spcifikt värde utan analysen visar om hästen, hunden, katte eller människans upptag av mineraler, vitaminer och aminosyrer är i balans eller individen har brist eller ett överskott.

Analysen mäter:

Mineraler och spårämnen: kalcium, koppar, krom, zink, jod, järn, Boron, Sulfat, kalium, Molybden, Selen, Mangan, Fluorine, Vanadium, Silica, Lithium

Vitaminer: Biotin, B1, B2, B3, B5, B6, B12, Folate, A, C, D, E, K

Aminosyror:Histidine, Proline, Taurine, Cysteine, Isoleucine, Glycine, Tryptophan, Arginine, Threonine, Leucine, Alanine, Glutamine, Tyrosine, Methionine, Serine, Valine, Phenylalanine, Aspartic acid, Aspargine, Lysine, Ortnithine, Glutamic acid


Kod 502 Analys av specifikt områdetex förekomst av mikroorganismer (infektion), hormonbalans, njurar etc 1400kr inkl moms.


Kod 503 Analyspaket förekomst av mikroorganismersamt eventuella obalanser i hormonsystemet.Passar uppföljning av fånghästar.1900 kr inkl moms


Kod 504 Vad stressar/belastar kroppen. Det kan vara obalanser i organ, känslor, mikroorganismer, inflammation, näringsämnen etc 2100 kr inkl moms


Tillkommer 500 kr vid rekommendation av tillkott samt matchning av preparat. Vid de fall som behöver fördjupning tillkommer debitering per 30 min a´ 450 kr.

Konsultationgällande hälsa och symtom kostar 500 kr 30 minuter samt 950 kr för 60 minuter.Vi får då en bra nedtecknad bakgrundsbeskrivning samt anamnes som vi har stor hjälp av om/då ni skickar in för analys.

Akut hjälpbokar vi in till ordinarie pris om det finns tid. Behöver vi organisera om tillkommer 500 kr mellan klockan 9-17. Efter klockan 18 tillkommer 1000 kr till övrig kostnad.

Analys och behandling ersätter inte veterinärvårdSå här gör du

1.Ta ett hårprov från manen, klipp 10-15 strån och lägg i en påse. Gör inga knutar på håret.

2.SkrivDitt namn, adress, telefonnummer och mailadresssamthästens/hundens/kattens/människans namn, ras, kön samt födelsedatum och födelseår. Ange vilken analys du önskar genom att ange kod för analysen

Lägg hår och följesedel i ett kuvert och skicka till oss.

Skickaett nytaget foto på djuret/människa som sms till 0732-132524. Skriv namn på individ samt ägares namn.

3.När analysen är gjord blir du uppringd för att diskutera resultatet. Ha då gärna papper och penna tillhands. Du väljer nu hur du vill gå vidare.

4.Efter ca 1 månad efter kuren är slut bör ny analys göras, där vi utläser hur individen svarat på preparaten och vi ser då även om och hur man kan gå vidare.


Hur lång tid behövs?

Svaret är: Den tid som krävs.

Olika djur/ människor har olika förmåga att läka sig, har utvecklat olika mycketsymtomeller har olika svåra problem.
Uppföljning rekommenderas tills individen indikerar att läkningen är slutförd.


Att tänka på under kuren

– Var noga med att följa givna instruktioner för bästa resultat.
– Skicka nytt hårprov i angiven tid.
– Reagerar individen efter några dagars med kurren så är det helt i sin ordning, då det är en naturlig del i den utrensning/läkningsprocess som pågår. Vissa individer reagerar mer än andra. Uppstår osäkerhet eller frågor är det bra att höra av sig till oss.Den här vita ponnyn drabbades under sommaren 2018 av pälsavfall kring ögonen och på mulen. Ägaren trodde först att den skarpa solen och hettan var orsaken. Vidtagna åtgärder hjälpte dock inte utan pälsavfallet och klådan eskalerade. 

Häst och Husdjurslabbet fick då uppdraget att göra en frekvensanalys, vilken visade en helt annan bakomliggande orsak till ponnyns symtom.

Behandling påbörjades utifrån resultatet och fick positiv effekt ganska omgående. Första veckan hade pälsavfallet upphört. Andra veckan hade den ilskna rodnaden i huden lagt sig. Vecka tre började pälsen växa tillbaka. 

Det glädjer oss att ponnyn nu mår bra igen!

Kundberättelse