Mjälten

MJÄLTEN är viktig för hästens immunförsvar

Hästen försvaras både av ett yttre och ett inre infektionsförsvar som samarbetar. Till det yttre försvaret hör bland annat huden och slemhinnorna samt olika typer av sekret, till exempel saliv, svett, tårar och magsaft. Om hud och slemhinnor är oskadade har bakterier och andra mikroorganismer svårt att tränga in i hästen. Om de ändå tar sig förbi och orsakar en infektion träder det inre försvaret in. Hit räknas de vita blodkropparna och en del andra celler som också förstör och tar bort främmande ämnen samt döda och felaktiga celler.
För att immunförsvarets celler ska kunna hitta vilka celler som ska bekämpas och vilka som ska lämnas ifred finns det markörer på alla cellers yta. Markörerna kallas antigener och visar om cellen hör till kroppen eller om den är främmande. I normala fall angriper immunförsvaret bara främmande celler.
Mjältens två viktigaste uppgifter är att bryta ner gamla röda och vitablodkroppar, samt att producera en typ av vita blodkroppar som vi behöver i vårt immunförsvar. Tillsammans med andra delar av vårt immunsystem ser mjälten också till att det bildas antikroppar, immunglobuliner, som känner igen skadliga bakterier och hjälper till att försvara oss mot infektioner.

Inom holistisk hälsa finns olika processer för organ och hormonsystem. Processen kan vara i underskott, överskott eller destruktiv (patologisk)
Mjälten är ett viktigt organ i immunsystemet och en försvagning av mjältfunktionen minskar immunförsvarets motståndskraft avsevärt. Denna funktionsnedsättning kan visa sig var som helst i organismen där kroppen har sina svaga punkter. Om tillståndet varar över längre tid uppstår matsmältningsproblem och magsmärtor. Har en sjukdom varat i mer än ett år börjar mjälten försvagas av den anledningen.
Hos hästen ser vi ofta underskott i mjälten efter perioder med dåligt hö. Detta har varit påtagligt i frekvensanalysen efter förra årets dåliga kvalitet på hö men även förekomst av patogena bakterier som ju även de involverar mjälten. Även snabba foderbyten påverkar negativt. Detta leder till rörelseproblem i bäckenets böjning och hästen springer då med stelt bäcken. Detta leder till avlastning på framdelen och problem i framkota och knä.
Patologiskt visar sig symtomen att de kommer och går och är rytmiska. Huvudvärk var fjärde dag, feber varannan dag är exempel på hur symtom manifesteras.
Symtomen finns i matsmältning, blodcirkulation och immunförsvar
Är mjältprocessen i underskott, är vanliga symtom
- nedsatt tolerans av foder
- diarre´, ingen matlust
- glanslös, smutsig, fet, mjällig hårrem
- Smärta kring bäckenet och den djupa höftmuskulaturen
- Allergier pga nedsatt immunförsvar
- vårtor och svulster
- muskler och senor
- kolik (relaterad till mjälte och lever) orsak kan även vara gasbildning, tarmkramper, gall och urinsten, livmoderskramper
- psykiskt visar sig en mjältförsvagning som deprission
Mjälten jobbar ihop med levern vilket gör att dessa två är viktiga organ att balansera upp för individens hälsa.
Välkommen att kontakta oss för råd gällande helhetshälsa, frekvensanalys, träckanalys och Equus Mundi

Så viktigt att den fungerar då en underfunktion kan ligga till grund för många sjukdomstillstånd

Dela den här sidan