Vilken analys ska jag välja?


Träckprov är ett viktigt litet hälsotest. Vi är stolta över att vara Sveriges enda labb som arbetar för och med holistisk hälsa. Vi ger våra kunder en proffsig och helhjärtad service och hjälper gärna till med råd.

Träckprov är ett viktigt litet hälsotest. Vi är stolta över att vara Sveriges enda labb som arbetar för och med holistisk hälsa. Vi ger våra kunder en proffsig och helhjärtad service och hjälper gärna till med råd.

 Kod 101 Grundanalys

Träckprov är ett litet hälsotest. Har hästen mycket parasiter är immunförsvaret sänkt. Häst & HusdjursLabbet är Sveriges enda labb med holistisk syn på häst och djurhälsa.

För den vanliga rutinkontrollen på den enskilda hästen. Påvisar de vanligt förekommande mag-tarmparasiterna blodmask,  spolmask och fölmask. Svaret kommer som ett EPG-tal, ägg per gram träck, som avgör om avmaskning är nödvändig. (För analys där vi även tittar efter  bandmaskägg se utökad analys, kod 103).

Pris

269:- per häst (1-2 hästar)

259:- per häst (3-9 hästar)

249:- per häst (10 hästar och fler)

 Kod 103 Utökad analys Påvisar förekomst av de flesta mag-tarmparasiter blodmask, spolmask, fölmask men även bandmask. Viktigt, plocka gärna bollar från olika träckhögar ( t ex från samma dag eller två dagar i rad) för att öka chansen att hitta bandmaskägg, dessa utsöndras inte homogent.

Pris 490 :- per häst 

Kod 104 Uppföljning av effekten av kemisk avmaskning

Om du använt kemisk avmaskning tas detta träckprov ca 10 dagar efter avmaskning för att säkerställa att medlet har reducerat antalet urskilda ägg med minst 90%.. Om din häst brukar ha mycket mask vid ordinarie provtagning tyder det på att immunförsvaret är sänkt. Kontakta oss gärna för rådgivning

Pris 269 kr per hästKod 105 uppföljning av effekten av Equus Mundi

Uppföljande analys tas 3 veckor efter avslutad kur för att säkerställa att mängden ägg minskat.

Du vet väl om att du kan köpa ett paket med Equus Mundi inkl 2 träckprov grundanalys. Då blir analyserna riktigt prisvärda (ca 200 kr per analys)

Pris 269 kr per häst


Jag har valt vilken analys jag vill göra.Hur gör jag?Alla priser är inkl. moms och personlig kontaktperson. Häst & Husdjurslabbet står även för delar av dina utlägg för portot.2024-01-01 slutar vi utföra odling för stor blodmask

Vi vill gärna förklara varför (vi håller på att utforma detta avsnitt)

Vi rekommendera våra kunder att använda epg värdet för mängd blodmask (dvs de ägg vi räknar i mikroskop kod 101 & 103) som ett relativt mått på hur bra immunförsvaret håller nere mängden blodmask (lilla och/eller stora blodmasken).  Vid höga värden är immunförsvaret sänkt av en obalans tex en infektion, stress etc  och ”orkar” då inte hålla nere mängden parasiter varför de ökar. Man kan då behöva åtgärda grundorsaken innan man kan förvänta sig ett lågt värde blodmask.

Ett negativt svar på odling innebär inte att man helt kan utesluta att förekomst av larver från stor blodmask finns. Resultatet kan påverkas av när senaste avmaskning gjorts. Resultatet påverkas även av hur lång tid som gått sedan hästen blivit infekterad. När larverna befinner sig i blodbanan kan man inte få ett positivt svar då vuxna maskar inte befinner sig i tarmen och lägger ägg.


ODLING Stor blodmask - Är det relevant att blåsa upp rädslan för stor blodmask till de proportioner vi ser idag ?

Det anser inte jag (Dr i mikrobiologi) baserat bla på den långtidsstudie med kontinuerligt nya studier av hästflock som är knuten till Kentucky University i USA. Studien började 1979 och hästarna, varesig föl eller vuxna individer avmaskas inte. Alla individer bär på både lilla- och stora blodmasken. Hästarna anses friska av de veterinärer som arbetar där.


 "Vi lär oss så mycket av den här unika hästflocken", säger Dr. Nielsen. "Först och främst påminner de oss om att parasitism är ett naturligt tillstånd, och att maskar endast ytterst sällan orsakar sjukdom”


Lite om mina egna erfarenheter: Min egen hästflock om 5 individer (föl, unghäst, vuxen och gammal) avmaskas inte med kemiska avmaskningsmedel. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att använda örter för att förebygga och använda om hästen får mycket mask. Många kunder vänder sig till oss då hästen har mycket mask efter flera träckanalyser trots kemisk avmaskning. Även de som inte vågar ge starka medel då hästen har fång, magsår eller annat. Tyvärr är det även vanligt att hästar har fått en rubbad tarmflora, fång eller kolik av Cydectin Comp vilket även innebär att immunförsvar och fodersmältning påverkas.

Om hästen har mycket mask är immunförsvaret sänkt och hästen behöver då hjälp att stärka det. Många gånger har den en infektion som behöver tas omhand innan maskvärdet kan bli lågt igen.Vad vi rekommenderar


 • Kemisk avmaskning är INTE en garanti för att stor blodmask inte förekommer
 • Avmaska inte fölen i förebyggande syfte, låt fölet äta stoets träck för att snabbt etablera en tarmflora och immunförsvar. Ta träckprov och vid behov stötta immunförsvar. Att skapa obalans i den känsliga tarmfloran kan påverka hälsan som unghäst och vuxen. Kontakta oss gärna för rådgivning.
 • Hålla ett starkt immunförsvar med tex Equus Mundi både i förebyggande syfte eller då hästen har mask
 • Gör gärna ett  träckprov på ditt föl eller unghästi januari-februari 
 • Låt hästarna leva ett så naturligt hästliv som möjligt för hur hästen mår psykiskt påverkar den även fysiskt. Där påverkar även hästägarens beteende, psykiska mående, kunskap etc.
 • Stör inte tarmfloran med kemiska avmaskningsmedel i onödan, det finns alternativ
 • Håll koll på Epg (eggs per gram) värdet för blodmask i detta fall, givetvis även om hästen har andra parasiter
 • Vid höga parasitvärden finns en bakomliggande orsak som behöver åtgärdas tex en infektion. Kontakta oss gärna för rådgivningLite av vad forskning har visat


 • När hästar inte avmaskades visades FÄRRE larver vid odling än när hästen avmaskats innan försöket började. Båda grupperna inokulerades med larver från stor blodmask.
 •  Via råmjölken överförs antikroppar till fölet mot stor blodmask som skyddar fölet i ca 3 månader. Därefter klarar fölets immunförsvar att själv börja bilda antikroppar (Nielsen. Martin 2013 studie).
 •  Närvaron av en parasit håller immunförsvaret aktivt och ger ett skydd, dvs immunologiskt minne. Detta gäller även tex för malaria. De som har bäst immunitet har parasiten i blodet i låga halter ( Faktirer som påverkar kroppens immunförsvar mot malaria och andra parasiter, Ann Färnert forskare/professor, "from cell to society 2016).
 • Hästen kan bära på stor blodmask trots frekvent avmaskning. I en studie på 26 hästar i Italien hittade man larver från stor blodmask i 39 % av hästarnas artärer trots att de avmaskats med bredspektrum avmaskningsmedel 3 gånger per år

 • Immunförsvaret är aktiverat när larverna befinner sig i blodbanan men inte när de befinner sig i tarmen. Logiskt eftersom det är ett sätt att hålla nere på mängden parasiter vilket förstås kräver ett bra immunförsvar. Är det då bra att rubba tarmfloran (finns studie på detta med Cydectin comp) där det huvudsakliga immunförsvaret sitter med kemiska avmaskningsmedel ?
 • Studier har även visat att det inte finns något samband mellan kolik och förekomst av stor blodmask.Referenser

* Strongylus vulgaris in horses in Italy, is it still a problem ? C. Pilo et al Vetenary parasitology 184, 2012

* Frontiers | Changes in Serum Strongylus Vulgaris-Specific Antibody Concentrations in Response to Anthelmintic Treatment of Experimentally Infected Foals (frontiersin.org)

* Daniels, S. P., Leng, J., Swann, J.R. et al. Bugs and drugs: a systems biology approach to characterising the effect of moxidectin on the horse’s faecal microbiome. anim mikrobiom 2, 38 (2020). https://doi.org/10.1186/s42523-020-00056-2

* Comparative Analysis of Intestinal Helminth Infections in Colic and Non-Colic Control Equine Patients - PubMed (nih.gov)

*Development of Strongylus vulgaris-specific serum antibodies in naturally infected foals - PubMed (nih.gov). MK.Nielsen et al. Vet Parasitol 2014 Mar 1;200(3-4):265-70

* Parasite dynamics in untreated horses through one calendar year (nih.gov).

Steuer et al. Parasites & Vectors (2022) 15:50


Lite att läsa

Intestinal worms boost immune system in a surprising way | ScienceDaily

Alla priser är inkl. moms och personlig kontaktperson. Häst & Husdjurslabbet står även för delar av dina utlägg för portot. 

Equus Mundi®  är ett registrerat fodertillskott och vår egen blandning av naturliga och ekologiskt odlade örter. Speciellt framtagen och utvecklad för häst. Helt utan tillsatser. Webbutik


Häst & HusdjursLabbet

Hästveda 2482

282 76 Hästveda 

kontakt@hastohusdjurslabbet.se

Mobil 0732-132524


Dela den här sidan