Vilken analys ska jag välja?

Träckprov är ett viktigt litet hälsotest. Vi är stolta över att vara Sveriges enda labb som arbetar för och med holistisk hälsa. Vi ger våra kunder en proffsig och helhjärtad service och hjälper gärna till med råd.

Träckprov är ett viktigt litet hälsotest. Vi är stolta över att vara Sveriges enda labb som arbetar för och med holistisk hälsa. Vi ger våra kunder en proffsig och helhjärtad service och hjälper gärna till med råd.

 Kod 101 Grundanalys

Träckprov är ett litet hälsotest. Har hästen mycket parasiter är immunförsvaret sänkt. Häst & HusdjursLabbet är Sveriges enda labb med holistisk syn på häst och djurhälsa.

För den vanliga rutinkontrollen på den enskilda hästen. Påvisar de vanligt förekommande mag-tarmparasiterna blodmask (för att urskilja den stora blodmasken krävs odling, kod 106), spolmask och fölmask. Svaret kommer som ett EPG-tal, ägg per gram träck, som avgör om avmaskning är nödvändig. (För analys även av bandmask se utökad analys, kod 103).

Pris

245:- per häst (1-2 hästar)

230:- per häst (3-9 hästar)

215:- per häst (10 hästar och fler)

 Kod 103 Utökad analys

Påvisar förekomst av de flesta mag-tarmparasiter blodmask, spolmask, fölmask men även bandmask. Viktigt, plocka gärna bollar från olika träckhögar ( t ex från samma dag eller två dagar i rad) för att öka chansen att hitta bandmaskägg, dessa utsöndras inte homogent.

Pris

440:- per häst 

Kod 105 Total analys

Som kod 103, utökad analys, samt odling, kod 106. Påvisar förekomst av de flesta mag-tarmparasiter inkl bandmask, stora och lilla blodmasken, spolmask och fölmask. Viktigt vid denna analys är att plocka träckbollar från olika träckhögar t ex från samma dag eller två dagar i rad för att öka chansen att hitta bandmaskägg, eftersom de inte utsöndras homogent.

Pris

630:-

Kod 106 Odling INDIVIDPROV -  för att utesluta förekomst av stora blodmasken

Ett negativt svar innebär inte att man helt kan utesluta att förekomst av larver från stor blodmask finns. Resultatet kan påverkas av när senaste avmaskning gjorts. Resultatet påverkas även av hur lång tid som gått sedan hästen blivit infekterad. När larverna befinner sig i blodbanan kan man inte få ett positivt svar då vuxna maskar inte befinner sig i tarmen och lägger ägg.

Ange på följesedeln om ni önskar individuell odling eller samlingsprov (max 5 hästar). Observera att svaret från odlingen tar 2-3 veckor.

Pris

215:-

Kod 107 Odling SAMLINGSPROV -  för att utesluta förekomst av stora blodmasken

Det är extra viktigt att ta reda på om det finns förekomst av stora blodmaskar eftersom de är betydligt farligare än den lilla blodmasken. Det går inte att skilja stora- och små blodmaskar åt med andra analyser än odling. En odling kan göras oavsett antal epg blodmask. Ange på följesedeln om ni önskar individuell odling eller samlingsprov (max 4 hästar). Observera att svaret från odlingen tar 2-3 veckor.

Pris

250:-

Kod 108 Uppföljning av avmaskningens effekt

Om du använt kemisk avmaskning tas detta träckprov ca 10 dagar efter avmaskning för att säkerställa att medlet har reducerat antalet urskilda ägg med minst 90%.

Pris 

200:- per häst 

Alla priser är inkl. moms och personlig kontaktperson. Häst & Husdjurslabbet står även för delar av dina utlägg för portot. 

Jag har valt vilken analys jag vill göra. Hur gör jag?

Equus Mundi®  är ett registrerat fodertillskott och vår egen blandning av naturliga och ekologiskt odlade örter. Speciellt framtagen och utvecklad för häst. Helt utan tillsatser. Webbutik

Häst & HusdjursLabbet

Hästveda 2482

282 76 Hästveda 

kontakt@hastohusdjurslabbet.se

Dela den här sidan