Vykort

Anki Olofsson, doktor i mikrobiologi med inriktning mikrobiella biofilmer, dvs påväxt på ytor (hud, slemhinnor, plast, ben, implantat etc)

Många av de symtom och sjukdomar som tex fång, ppid, magsår, hosta, vaccinskador, mycket parasiter etc kan ha sin grundorsak i att kroppen är belastad av mikroorgnismer eller uttalad infektion

Erbjuder konsultation ur en mikrobiologs synvinkel vad gäller: Sjukdomar orsakade av mikroorganismer, hur vi kan analysera, symtom, behandling och att se helheten. Även enligt önskemål

Dela den här sidan