Betesplan

Ett bra första steg för att lägga upp en betesplan är att ta träckprover på hästarna i stallet. Träckprov Häst Då får man svar om hur infekterade de är och hur bra rutinerna fungerat hittills. De kanske till och med visar att just dessa hästar är lite infekterade och därför knappast behöver avmaskas. Avmaskning är ibland ett nödvändigt komplement i en betesplan, men räcker inte som enda ingrediens i en framgångsrik parasitprofylax.

Ju fler hästar det finns per ytenhet och ju fler maskägg hästarna avger, desto kraftigare blir smittan på betet. Det är därför väsentligt att undvika överbeläggning av hästar på betet. Eftersom flera av hästens parasiter har förmåga att övervintra i hagarna skall man inte låta hästar gå i samma gräshage året runt, utan skilja sommarhagen från höst- och vinterhagen. Att dessutom ha en mindre hage som "sluss" vår/höst där avmaskning sker är ett ytterliggare sätt att framförallt bryta smittocykeln från vinterhagen. När gräset börjar ta fart på våren kan man på så sätt flytta hästen till vårhagen och undvika smitta från vinterhagen. Om flera hagar eller fållor används bör varje fålla endast betas en gång per säsong.

Att tänka på:

 • Upprätta en betesplan som syftar till att bjuda hästarna ett så parasitfritt bete som möjligt.
 • Bjud föl och unga hästar det renaste gräset.
 • Var rädd om hästens immunförsvar för det håller nere antalet parasiter. Kontakta oss gärna för råd om din häst har mycket parasiter vi hjälper dig gärna.
 • Skilj på sommar- och vinterhagar. Gärna även en vårhage.
 • Låt marken vila ett år från betande djur
 • Låt betet vila från hästar under första halvan av säsongen
 • Växla mellan slåtter och bete av vallen
 • Plöj, harva eller putsa betesmarken
 • Sambete eller växelbete med andra djurslag ex kor, får
 • Mocka ur hagarna
 • Ge inte foder på marken
 • Rätt användning av maskmedel fördröjer resistensutveckling.
 • Kontrollera resultatet av betes- och avmaskningsrutiner genom regelbundna träckprovsundersökningar Träckprov Häst

Häst & husdjursLabbet

Hästveda 2482

282 76 Hästveda

0732-13 25 24

kontakt@hastohusdjurslabbet.se

Dela den här sidan