Blodmask ägg
Blodmask ägg
Blodmask larver
Blodmask larver
Bandmask ägg
Bandmask ägg
Spolmask ägg
Spolmask ägg
Springmask
Springmask
Blodmaskens livscykel på betet. Tryck på bilden för förstoring

Blodmaskens livscykel på betet. Tryck på bilden för förstoring

Vilka inälvsparasiter förekommer hos häst?

För att veta om hästen har någon eller några av parasiterna och om den isåfall behöver hjälp med avmaskning är det nödvändigt att göra Träckprov Häst

Är du osäker på vilken analys du ska välja eller har andra frågor går det bra att höra av sig till oss Kontakt

Lilla blodmasken (Cyathostomer) Små blodmaskar är hästens vanligaste parasit och förekommer hos nästan alla betande hästar någon gång. De flesta vuxna hästar har förvärvat immunitet mot masken. Den lilla blodmasken lever i hästens grovtarm och kan orsaka blodbrist, diarré och dålig tillväxt kanske främst hos yngre djur. Äldre hästar får inte lika tydliga sjukdomstecken.

Stora blodmasken (Strongylus vulgaris) vandrar i blodkärlen till framförallt främre krösroten. Där kan de befinna sig i flera månader och orsaka stor skada med t.ex. kolik och diffusa hältor som följd. Efter flera månader vandrar sedan larverna tillbaka till tarmen och blir vuxna och utsöndrar ägg som kan smitta andra hästar.

Spolmask (Parascaris equorum) är fölens och unghästarnas mask och förekommer sällan hos hästar äldre än tre år. Träckprov kan tas från tolv veckors ålder eftersom äggen inte kan påvisas tidigare. Vanligtvis börjar föl utveckla immunitet redan vid sex månaders ålder. Masken lever i tunntarmen och producerar rikligt med ägg. Dessa ägg kan leva i marker och hagar i många år. Studier i Sverige och utomlands tyder på att ivermektin och moxidektin har en nedsatt/utebliven effekt mot spolmask på grund av att maskarna har utvecklat resistens.  Typiska symtom på spolmaskinfektion är dålig tillväxt, minskad aptit, gallor och ruggig hårrem.

Bandmask (Anoplocephala perfoliata) är vanligt förekommande hos hästar i alla åldrar. De vuxna maskarna lever i övergången mellan tunntarmen och blindtarmen. Äggen som kommer ut med hästens avföring måste ätas upp av ett litet kvalster i gräset (såkallad mellanvärd) innan nästa häst kan smittas genom att via betet få i sig kvalstret. De flesta infekterade hästar har ett fåtal maskar. En infekterad häst visar sällan några symtom. Vissa hästar med mycket bandmask kan få kolik, raggig hårrem och svullnad i benen.

Springmask (Oxyuris equi) Springmask är en vanligt förekommande mask som i regel inte har någon klinisk betydelse för hästen. De vuxna honorna är stora, cirka 10-15 cm långa. Springmasken lever i hästens grovtarm, honan ”vispar ut” äggen genom ändtarmsöppningen. Detta gör att man sällan ser springmaskägg vid träckprovsundersökning. Smittspridningen sker främst via inredning och dylikt. Maskhonorna kan orsaka klåda runt anus i samband med äggläggning.

Fölmask ger för det mesta inga problem. Fölet infekteras via stoets mjölk och kan orsaka diarré eller lös avföring upp till 7 veckors ålder.

Från den 1 oktober 2007 är alla avmaskningsmedel till häst receptbelagda och grunden till detta finns i ett EU direktiv. Argumenten för detta är att en korrekt utförd avmaskning och färre rutinavmaskningar kan bidra till att resistensutvecklingen hos parasiterna går lite långsammare. Det är viktigt att ha kännedom om hästens parasitstatus, betesförhållanden m.m. för att anpassa avmaskningen till just din häst eller ditt stall. 

De allra flesta vet idag att vi behöver arbeta förebyggande för att resistensproblematiken inte ska skena, att kemiska medel inte påverkar bara mag/tarmbalansen utan också miljön träcken hamnar i. Därför måste vi alla ta vårt ansvar och inte använda kemi i onödan, för hästarnas och miljöns skull.

Häst & HusdjursLabbet

Hästveda 2482

282 76 Hästveda

0732-13 25 24

Kontakt@hastohusdjurslabbet.se

Dela den här sidan