23. sep, 2020

Har din häst ett starkt immunförsvar ?

Träckprov är ett litet hälsotest, en status för hästens immunförsvar.

Varför får hästar mycket mask ? Deras immunförsvar är sänkt tex av en infektion, inflammation, försurning i kroppen etc.

Många kunder kommer till oss med frågan, varför ligger värdet högt på blodmask nästa gång jag tar träckprov fastän jag avmaskat. Endel hästar har legat högt i flera år trots betesrotation, mockning och ibland helt rena nya beten.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa hästar till balans

Det är extra viktigt att provta inför vintern eftersom denna säsong är mer krävande för hästen och eventuella obalanser kan behöva rättas till.

TRÄCKANALYSER FÖR HÄST 

Kod 101 Grundanalys

För den vanliga rutinkontrollen på den enskilda hästen. Påvisar de vanligt förekommande mag-tarmparasiterna blodmask (för att urskilja den stora blodmasken krävs odling, kod 106), spolmask och fölmask. Svaret kommer som ett EPG-tal, ägg per gram träck, som avgör om avmaskning är nödvändig. (För analys även av bandmask se utökad analys, kod 103).

Pris

229:- per häst (1-2 hästar)

215:- per häst (3-10 hästar)

200:- per häst (11hästar och fler)

Kod 102 Grundanalys - Samlingsprov

Som 101 fast som samlingsprov på upp till 4 hästar. Samlingsprov rekommenderas när man vill kontrollera parasittrycket på markerna.

Pris

320:-

Kod 103 Utökad analys

Påvisar förekomst av de flesta mag-tarmparasiter blodmask, spolmask, fölmask men även bandmask. Viktigt, plocka gärna bollar från olika träckhögar ( t ex från samma dag eller två dagar i rad) för att öka chansen att hitta bandmaskägg, dessa utsöndras inte homogent.

Pris

399:- per häst (1-6 hästar)

370:- per häst (7-10 hästar)

360:- per häst (11 hästar eller fler)

Kod 104 Utökad analys - Samlingsprov

Som 103 fast som samlingsprov på upp till 4 hästar. Samlingsprov rekommenderas när man vill kontrollera parasittrycket på betesmarken.

Pris

595:-

Kod 105 Total analys

Som kod 103, utökad analys, samt odling, kod 106. Påvisar förekomst av de flesta mag-tarmparasiter inkl bandmask, stora och lilla blodmasken, spolmask och fölmask. Viktigt vid denna analys är att plocka träckbollar från olika träckhögar t ex från samma dag eller två dagar i rad för att öka chansen att hitta bandmaskägg, eftersom de inte utsöndras homogent.

Pris

585:-

Kod 106 Odling för att utesluta förekomst av stora blodmasken

Det är extra viktigt att ta reda på om det finns förekomst av stora blodmaskar eftersom de är betydligt farligare än den lilla blodmasken. Det går inte att skilja stora- och små blodmaskar åt med andra analyser än odling. En odling kan göras oavsett antal epg blodmask. Ange på följesedeln om ni önskar individuell odling eller samlingsprov (max 5 hästar). Observera att svaret från odlingen tar 2-3 veckor.

Pris

200:-

Dela den här sidan