3. feb, 2021

Cydectin påverkar tarmens mikroflora - Hur kan det påverka hästens hälsa ?

Hästens hälsa och sjukdom styrs av tarmens mikroorganismer

 Aldrig har hästar varit så sjuka som nu. Magsår, fång, PPID, EMS ja listan kan göras lång

Varför ?

Förutom att hästens hälsa påverkas av oss som ägare och miljön den lever i  är hästens hälsa direkt kopplat till den mångsidiga och komplexa samhället av mikroorganismer i tarmen. En stabil och artrik tarmflora krävs för att bibehålla hälsan.

Därför är det viktigt att fölet redan från start får tillgång till att äta träck från stoet för att snabbt etablera en tarmflora. Det är det framtida immunförsvaret som börjar byggas redan som föl. Många avmaskar sina föl i förebyggande syfte vilket gör att den så känsliga tarmfloran störs och riskerar påverka fölets framtida hälsa. I en ny studie finns bevis för att avmaskningsmedlet Cydectin påverkar tarmfloran på ett negativt sätt.

 Cydectin påverkar tarmfloran En ny studie från 2020 sammanfattade förändringarna av mikrofloran efter användning av ett avmaskningsmedel med verkningssubstansen moxidectin (Cydectin).

Det är den första studien att beakta både strukturen och funktionen av avmaskningsmedlet moxidectins (Cydectin) effekt på tjocktarmens mikrobiella ekosystem hos hästarna.

Man såg
1. En ökning av Deferribacter
Deferribacter förekommer hos alla hästar, med naturligt lägre nivåer på sommaren och högre på vintern. Det är kopplat till slemproduktionen och kan vara relevant för inflammatoriska förhållandens patogenes.
2. En ökning av Spirochaetes, vissa arter använder lösligt socker och förstärker cellulosabrytningen, andra är giftiga och invasiva patogener.
3. Minskad jäsning av fiber.
4. Minskad pH dvs en mer syrlig mag-tarmkanal.
5. En ändrad kolhydratmetabolism.

Referens
Daniels, S. P., Leng, J., Swann, J.R. et al. Bugs and drugs: a systems biology approach to characterising the effect of moxidectin on the horse’s faecal microbiome.  anim mikrobiom 2, 38 (2020). https://doi.org/10.1186/s42523-020-00056-2

Tarmbakterierna producerar viktiga och unika metaboliter som styr fysiologiska och metaboliska processer. Många hästar har för få bakterier som behövs för att upprätthålla hälsan.

Tarmfloran interagerar också med immunsvaret som skyddar mot patogena (dåliga)  bakterier. En viktig funktion för mikrofloran i tarmen är att jäsa smältbara foderkomponenter, bryta ned miljöföroreningar och läkemedel. Ändringar av tarmfloran är vanliga hos hästar och kallas dysbios. Dessa förändringar förhindrar eller minskar mikroflorans hälsofrämjande roll och är associerade med mag-tarm och metaboliska sjukdomar (PPID, EMS) bla. Obalans i tarmfloran som orsakar sjukdom kan bero på överväxt av en art och / eller brist på ′′ goda ′′  bakterier. Att ha en artrik bred ”husflora” är viktigt för både hästar och människor och att inte påverka floran i onödan med för hästen felaktigt foder, tillskott av enstaka mikroorganismer som kan rubba balansen, avmaskningsmedel och läkemedel.

Mikrobiologi är vår specialkompetens - konsultera oss gärna i smått och stort

Din hästs hälsa är vår passion

Dela den här sidan