16. feb, 2021

Fång

3 saker du kan göra för att minska risken att din häst får fång eller

3 saker du kan göra för att din häst ska börja läka efter att den fått fång

* Undvik om möjligt kemiska läkemedel samt avmaskningsmedel

* Avgifta njurar, lever, blod och lymfa

* Gör mikrobiologisk analys för att se om hästen är belastad av någon mikroorganism som skapar obalans i tex tarmfloran eller andra ställen i kroppen.

Dessa tre saker har vi hjälpt många kunder med och flertalet hästar mår idag bra.

Ordet fång är samlingsnamnet för flertalet olika symtom som härstammar från en underliggande sjukdom, förgiftning, belastning eller infektion. Man vet att kolhydrater, tarmfloran och toxiner spelar en central roll i förloppet.

Ur min synvinkel som mikrobiolog finns inte ett sätt att behandla eftersom orsaken är flera. Begreppet ”fång” har nu blivit så brett och stort område att varje individ behöver sin egen anamnes och fokus på djupet för att få till en läkning som är hållbar över tid. Vi behöver se helheten.

Genom åren har vi haft många kunder med problemställningen fång där vi hjälpt till då tarmfloran och infektioner är något vi är bra på. Infektioner i mage/tarm och övriga kroppen är vanligare än man tror.

Tarmsystemet innehåller miljontals bakterier som är nödvändiga för att hästen ska smälta fodret. Tarmfloran och balansen mellan bakterier och immunsystemet blir etablerade medan fölet diar. Det är viktigt att immunsystemet möter de goda bakterierna från början, annars kommer inte balansen att etableras korrekt. En tarmflora som inte består av tillräckligt bra bakterier eller en dålig balans mellan bakterier och immunsystem kan leda till sjukdomar senare i livet. Hos hästar, människor, möss och hundar är sjukdomar som metaboliskt syndrom (typ 2-diabetes, EMS) och tarminflammation associerad med en obalans i tarmfloran.

Obalans i tarmfloran ökar risken för insulinresistens. Insulinresistens eller nedsatt insulinkänslighet innebär bland annat att hästen frisätter mer insulin än normalt efter utfodring och upptag av glukos till blodet. Glukos finns i hästens foder och används som näring av kroppens celler. Stärkelse och fruktan initierar sannolikt fång via påverkan av mikrofloran i grovtarmen. När bakterierna dör frisätts toxiner som passerar genom tarmväggarna ut i blodet där de bla stör blodflödet vilket i hovarna kan ge laminitis. En förgiftning sker i kroppen som kan påverka cirkulation och utrensande organ som lever och njurar.

Faktorer som kan utlösa ”fång”

* Metabolisk störning

* Viss typ av Kolik orsakad av obalans i tarmfloran.I vissa fall orsakade av överväxt av svampen Candida albicans men även förekomst av jordbakterier etc

* Diarre´ orsakad av obalans samt växt av ogynnsamma mikroorganismer. Förutom att mikroorganismerna dör sker en obalans mellan de arter som naturligt lever där och vissa arter tar över. Då kan de sk opportunisterna börja växa tex candida albicans och sjukdomsframkallande jordbakterier.

* Tvära foderbyten

* Felaktig utfodring

* Njursjukdom

* Överbelastade njurar och lever

* Grovtarms- och livmoderinflammation

* Hormonella sjukdomar som EMS och Cushing´s

* Belastning

* Stress

* Blodförgiftning

* Bakteriella infektioner tex i placenta, lunginflammation,i mage/tarm som kan orsaka kolik

* Vissa läkemedel

* Avmaskningsmedel

Allt som kan ge en obalanserad tarmflora där mikroorganismer dör och toxiner läcker ut i tarm och vidare igenom tarmslemhinnan ut i blodet är en potentiell risk att utlösa förgiftningsfång.

Antalet hästar som drabbas av ”fång”relaterade problem verkar öka.

För rådgivning kontakta oss gärna

Anki Olofsson Ph.D Mikrobiolgi 0732-132524

HelhetsHälsa för Häst och ryttare

Dela den här sidan