18. sep, 2021

Är Du en medveten hästägare ?

Är Du en medveten hästägare eller en som följer strömmen ?  Att ta ett medvetet beslut betyder att man tänkt igenom vad beslutet innebär och vilka konsekvenser det kan ha. Att göra någonting omedvetet betyder att göra någonting utan kunskap. Ridsporten är så traditionell. Man gör som man alltid gjort, allt annat sågas jäms med fotknölarna. 

Att vara medveten innebär att man nyfiket utforskar alternativ. Skor på hästen kontra barfota vad skulle det innebära för min häst ? Stå på stall eller gå på lösdrift vilka är för och nackdelarna ? Är det möjligt att inte avmaska sin häst med kemiska avmaskningsmedel och istället använda örter för att stärka immunförsvaret ?  Hur påverkar jag min häst ? kan det vara så att jag behöver lära mig något om mig själv och inte bara hästen BLI lärd. 

Vi älskar medvetna hästägare och människor med ett öppet sinne är Du en av dem ?

Vår vision är att

* Öka kunskapen om hästens naturliga beteende, deras andliga väsen, miljö och levnadsbetingelser. Vad behöver en häst för att må bra helt enkelt.

* Lyfta fram och synliggöra vikten av att se hälsa som en HELHET som består av olika delar. Alla delar behöver vara i balans för att hästar, djur och vi själv ska vara friska och harmoniska.

* Arbeta för att fler hästar ska bli hjälpta att läka ut magsår, fång och ppid. Det innebär samtidigt ett inre arbete hos ägaren eftersom man behöver börja se, lyssna och känna in hästen och sig själv samt skaffa kunskap om varför. Svaret på varför hittar du inte alltid så enkelt och vi hjälper gärna till.

* Öka förståelsen för varför hästar får parasiter och hur vi utan kemi kan komma tillrätta med grundorsaken. Ett sänkt immunförsvar gör att mängden parasiter ökar eftersom immunförsvaret arbetar med annat tex en bakteriell infektion eller en inflammation. Här har vi nått fram och fler och fler söker vår hjälp och kunskap

* Att möjliggöra för fler att gå vårt utbildningsprogram Heart Connection för en djupare relation till sig själv och hästen.

Lite att läsa

Dela den här sidan