1. apr, 2022

Ny forskning om stora blodmasken Strongylus vulgaris

I USA forskar man om parasiter på en flock hästar (ej de på bilden) som aldrig avmaskats. Flocken har levt naturligt utan att avmaskats sedan 1979. Hästarna är friska och har ett fint hull

Nästan alla hästarna bär dessutom på stora blodmasken. Fölet får med anti-kroppar mot stora blodmasken med råmjölken och börjar sedan efter några månader bilda egna anti-kroppar när fölet blir utsatt för parasiten. Detta är immunförsvarets sätt att skydda sig mot infektion. Så länge parasiten fanns i blodbanan bildas anti-kroppar mot parasiten och immunförsvaret gör sitt. När masken vandrat ned i tarmen slutar kroppen att bilda anti-kroppar.

Vad händer om vi avmaskar föl i förebyggande syfte förutom att störa tarmfloran som är viktig för att bygga upp immunförsvaret ?

Kan det vara så att om inte fölet utsätts för smitta kan inte kroppen känna igen smittämnet, dvs stora blodmasken och bilda anti-kroppar som avdödar parasiten. Kan det vara så att vi genom att avmaska föl och unghästar stör det viktiga immunförsvaret ? uppenbarligen lever hela flocken i USA och är vid god hälsa trots att de aldrig avmaskats.

At the University of Kentucky, a herd of horses has been

kept naturally exposed to mixed species of parasites without anthelmintic intervention since 1979. As a result, these

horses are substantially exposed to S. vulgaris infection

with prevalence rates at or close to 100% (Lyons et al., 1990,

1991, 1994, 1997)."

Forskningsstudier

Dela den här sidan