7. apr, 2022

Vem är viktigast i din hästs liv ?

Det är Du

för att......

Din inställning till hästen

Din intention

Den miljö du erbjuder

Den kunskap du besitter om hästens behov, natur, känslor och mående

Hur väl du kan SE

Hur väl du kan LYSSNA

Hur dina energier i form av tankar, känslor ( ilska, irritation, vrede, sorg, glädje, harmoni, kärlek), fysiskt mående, tillit, ärlighet, empati, autenticitet

PÅVERKAR helheten – hur din häst mår

Alla hästar förtjänar en bra människa

Det är vårt eget ansvar att utvecklas till vårt bästa jag.

Hästen finns inte till för att behaga oss och våra syften.

Hästen finns till för sin egen skull med en önskan om att vi ska se, lyssna, förstå och respektera deras väsen.

Hästar är individer precis som vi med tankar, känslor, humör, olika egenheter och känslighet.

Många av oss människor har mycket att lära först om oss själva innan man når den punkt där man blir ett med hästens väsen. Det blir plötsligt lätt, närvaro, kommunikation via tanke, röst och kroppsspråk.

Fråga, lyssna, känna, vänta

Att få tillit och bli respekterad av en häst är stort då vet man att man vuxit som människa.

Många har vuxit genom vår utbildningsserie "Heart Connection"

Bättre självkänsla och medvetenhet om sig själv vilket skapar trygghet och tillit till sig själv och sin häst. Hästarna svarar på vår beteendeförändring och tankemönster.

Kanske är just Du den som ska vara med på grundkursen Heart to Heart den 11- 12 juni. För mer info se länken

https://www.facebook.com/events/1155124558351011/?__cft__[0]=AZUGui9mrk9GyEYYW42X58iKuS7wbu_dxE4UjXV2uqJsDlkeRux3lMZp8c6wy5fTKErS5QJRjVeosGkjQ5lVN6e0WoN5e0l_bYEpwZOLgpOCAnTLxQG1A0GTtejyCi6QKQn8wkzl9eER0lcsLvIwwUJ2&__tn__=-UK-R

Dela den här sidan