27. apr, 2022

Del 1. I en serie forskningsbaserad fakta om stora blodmasken, ivermectin och immunförsvar.

Med syfte att informera och förhoppningsvis klargöra en del frågetecken. Idag är informationen kring stora blodmasken mest rädslobaserad, inte nyanserad och framförallt inte baserad på kunskap och fakta angående hästens immunförsvar, samexistens med parasiter och varför det ibland då immunförsvaret är lågt orsakar hästens död. Vad man ser i flödet är ”Stora blodmasken ökar”, ”Ökningen beror på att vi avmaskar mindre”, ”hästarna dör om de får stora blodmasken”.

Ja den är helt klart symtommässigt den parasit tillsammans med spolmask som kan orsaka mest skada.

Men löser avmaskning dessa problem ? kan det vara så att hästens eget immunförsvar arbetar sämre när hästen avmaskas ? Behöver vi istället ge fölen en annan förutsättning från start att bygga ett starkt immunförsvar som kan ta hand om bla parasiter ? När en häst har mycket parasiter är immunförsvaret sänkt löser avmaskning grundorsaken ?

Ja frågorna är många och alla svar finns inte i forskningen men endel. Detta ska vi försöka lyfta fram. Vi läser otroligt mycket litteratur och artiklar och har av naturliga skäl ingen möjlighet att referera till alla studier.

I Kentucky USA på Maxwell Gluck Equine research center finns en forskningsflock hästar (28 stycken i olika åldrar i nuläget) som inte avmaskats sedan 1979. Enligt veterinärer i forskningsgruppen är alla hästar friska.

Detta är inte vilda hästar utan hästar som hålls i hagar nära forskningsstationen.

Hur se blodmaskförekomsten ut hos flocken ?

Mängden blodmask varierar mellan 500 – 1500 epg över året som ett genomsnitt av hela flocken. Ca hälften är föl och unghästar som bygger upp sitt immunförsvar och då ligger högre vad gäller parasitbörda.

All hästarna bär på den stora blodmasken (Strongylus vulgaris).

Av utvecklade larver vid odling var 2-10 % stor blodmask

Att fundera kring: Varför är inte hästarna sjuka eller rentutav dör om de inte avmaskas ? vi kommer att belysa detta senare

"Vi lär oss så mycket av den här unika hästflocken", säger Dr. Nielsen. "Först och främst påminner de oss om att parasitism är ett naturligt tillstånd, och att maskar endast ytterst sällan orsakar sjukdom”

Parasite dynamics in untreated horses through one calendar year (biomedcentral.com)

Study examines year-long parasite dynamics in a herd that has never received deworming drugs - Horsetalk.co.nz

Dela den här sidan