19. jun, 2022

Några snabba fakta om stor blodmask

* I en forskningsflock hästar i USA som aldrig avmaskats bär alla hästar på stor blodmask

* I Sverige på 60-talet bar 80-100 % av alla hästar på stor blodmask (stora blodmasken hur påverkas prevalensen av selektiv avmaskning, Elin Andersson 2016 ex-jobb).

* Via råmjölken överförs antikroppar till fölet mot stor blodmask som skyddar fölet i ca 3 månader. Därefter klarar fölets immunförsvar att själv börja bilda antikroppar (Nielsen. Martin 2013 studie).

* Närvaron av en parasit håller immunförsvaret aktivt och ger ett skydd, dvs immunologiskt minne. Detta gäller även tex för malaria. De som har bäst immunitet har parasiten i blodet i låga halter ( Faktorer som påverkar kroppens immunförsvar mot malaria och andra parasiter, Ann Färnert forskare/professor, "from cell to society 2016).

* Hästen kan bära på stor blodmask trots frekvent avmaskning. I en studie på 26 hästar i Italien hittade man larver från stor blodmask i 39 % av hästarnas artärer trots att de avmaskats med bredspektrum avmaskningsmedel 3 gånger per år (Strongylus vulgaris in horses in Italy, is it still a problem ? C. Pilo et al Vetenary parasitology 184, 2012 ).

Dela den här sidan