23. aug, 2022

Kan Ivermectin påverka immunförsvaret negativt ?

Studie: Immunrespons hos föl som infekterats med stora blodmasken och regelbundet avmaskas med ivermectin.

Följande grupper studerades.

Grupp 1 (4 föl): Fölen infekterades med 5o larver av stora blodmasken varannan vecka under 20 veckor. Obehandlande (fick INGEN avmaskning)

Grupp 2 (3 föl): Fölen infekterades med 5o larver av stora blodmasken varannan vecka under 20 veckor. Fick ivermectin vid 8, 16 och 24 veckors ålder

Man mätte mängden eosinofiler i serum (eosinofiler är en sorts vita blodkroppar som har en funktion i försvaret mot parasiter).

Hos grupp 1 bildades en hög grad av eosinofiler som höll en hög nivå genom hela infektionsperioden.

Hos grupp 2 som fått ivermectin bildades endast en låg grad av eosinofiler. Det innebär att immunförsvaret inte aktiveras fullt ut. 3 veckor efter behandling med ivermectin sjönk den låga nivån ytterliggare.

Båda grupperna bildade antikroppar mot stora blodmasken

Är det önskvärt att ett ämne i detta fall ivermectin motverkar bildningen av eosinofiler som är ett naturligt försvarar i kroppen mot parasiter ? svar nej

Det finns ett naturligt försvar mot stor blodmask som aktiveras hos fölet som fortfarande håller på att bygga upp sitt immunförsvar. Vad händer längre fram när fölet blir unghäst och vuxen om man upprepade gånger sänker den del av immunförsvaret som ska ta hand om parasiterna ?

Dessutom har vi den känsliga tarmfloran som påverkas och som är grunden till ett starkt immunförsvar.

Studier har påvisat förekomst av larver från stor blodmask i artärer och krösrot även efter upprepad avmaskning. För att en odling är negativ med avseende på att påvisa förekomst av stor blodmask innebär inte det svaret alltid att hästen inte har förekomst av larver i kroppen.

En studie i Italien visade att 38 % av hästarna i studien (avlivade hästar) hade förekomst av larver i kroppen trots avmaskning med bredspektrum avmaskningsmedel 3 gånger per år.

Studier på en forskningsflock med hästar i Kentucky har visat att fölet får anti-kroppar mot stor blodmask från stoet och att de själv sedan börjar bilda anti-kroppar vid 3 månaders ålder. Alla hästar bär på stor blodmask och enligt de veterinärer som arbetar med flocken som aldrig avmaskas är alla hästar friska.

Att ge fölet rätt förutsättningar från start är att förebygga problem längre fram i livet och grunden till en frisk häst.

Referenser

A post-mortem survey was carried out on 46 Sardinian horses to evaluate the presence of Strongylus vulgaris and associated pathology. Horses were from local farms and had been treated with broad-spectrum anthelmintics at least 3 times a year. Examination of the cranial mesenteric arterial system (CMAS) showed parasite-induced lesions in all horses. S. vulgaris larvae were found in 39% of examined arteries, while their detection rate in coprocultures was 4%. dvs (odling)

Dela den här sidan