16. nov, 2022

Har Du eller din häst biverkningar efter vaccination ?

Har du sökt hjälp hos sjukvården men inte blivit av med dina symtom ?

Som mikrobiolog har jag många års erfarenhet av denna typ av frågeställning och att se helheten då vi jobbar för läkning. Eftersom det finns så många olika biverkningar och symtom är inte den ena individens problematik lik den andres.

Du är varmt välkommen att kontakta oss för rådgivning

Covid vaccinet har vi erfarenhet av kan ge följande biverkningar

- Mensrubbning, dvs hormonella problem som ökad blödning eller utebliven mens, sköldkörtelproblem

- eksem / sår

- ansiktsförlamning

-Brännande fötter sk polyneuropati

- Lågt blodvärde dvs anemi

- Hjärtmuskelinflammation

- Blåmärken

- Svullnad i armar och ben

- Sänkt immunförsvar som ger upprepade infektioner

- Långvarig feber

- Huvudvärk/migrän

- Långvarigt illamående

- trötthet/ viktnedgång

- Yrsel

- Hög vilopuls

- Hjärtklappning

- utlöst diabetes

- Propp/stroke

- Inflammerad tarm

- Näsblod

- Rörelseproblem

- Håravfall

Några av de biverkningar som fullt friska personer upplevt efter upprepade vaccinationer i den offentliga facebookgruppen biverkningar av vaccin, rapporter om biverkningar och läkartidningen, samt kunder

Vad gäller hästar är biverkningar av stelkrampsvaccin de fall som vi haft flest kunder som söker hjälp för.

Dessa hästar rör sig stelt och kan ha svårt att nå ned till marken för att äta. Även matstrupen kan påverkas.

Andra symtom efter vaccination kan vara Försvagat immunförsvar (upprepade infektioner och mycket mask), energilös, hormonella störningar, muskelsvaghet, beteendeförändring (tex deppighet), blodbrist, hudproblem, allergi, tappar i vikt, ont i magen, inflammation i tarmen, nervsmärta, astma

Hört talas om vaccinosis ? Det är ett tillstånd som orsakas av övervaccinering.

Desto fler frekventa vaccinationer desto större risk att få symtom.

Detta har vi tidigare skrivit om.

Boka rådgivning på kontakt@hastohusdjurslabbet.se, Anki Olofsson Dr Mikrobiologi

Dela den här sidan